Μόλις 18 εφοπλιστές κρατούν ψηλά την ελληνική σημαία

Πάνω από τα μισά δεξαμενόπλοια, πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και φορτηγά πλοία που είναι νηολογημένα στο εθνικό μας νηολόγιο ανήκουν, μόνο, σε 18 Ελληνες εφοπλιστές. Επίσης σημαντικό στοιχείο είναι ότι από τις συνολικά 200 μεγαλύτερες ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακές εταιρίες οι 146 δεν διαθέτουν ούτε ένα πλοίο με ελληνική σημαία, ενώ μόνο οι 54 εταιρίες διαθέτουν τουλάχιστον