Πολιτική Εταιρείας

Αρχές

Αρχή της εταιρίας είναι να παρέχει αέναες και άριστες υπηρεσίες διαχείρισης στόλου, εξασφαλίζοντας την ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ των ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ, του ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, των ΠΛΟΙΩΝ και των ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ.

Όραμα

Όραμα της εταιρίας είναι να αποτελεί μία πρωτοπόρο, ανταγωνιστική, αξιόπιστη και διαφανή εταιρία διαχείρισης στόλου, με δυνατότητα να επιτυγχάνει και να ξεπερνάει τις προσδοκίες του πελάτη.

Στόχοι

Στόχος της εταιρίας είναι η επίτευξη του άριστου επιπέδου παροχής υπηρεσιών διαχείρισης.
Δεσμευόμαστε ως προς :

• Μηδενικό επίπεδο ρύπανσης.
• Μηδενικό επίπεδο καταστροφών.
• Μηδενικό επίπεδο ατυχημάτων προσωπικού.
• Ισχυρή εταιρική πολιτική περί ασφάλειας.
• Εξασφάλιση ενός ασφαλούς, προστατευμένου και υγιούς περιβάλλοντος για το απασχολούμενο προσωπικό, τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα.
• Δημιουργία μακροχρόνιας και αμοιβαίας σχέσης με τους πελάτες μέσα από απόλυτη διαφάνεια.
• Μεγιστοποίηση παραγόμενου οικονομικού αποτελέσματος.