Διαχείριση Στόλου

ΠΛΟΙΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΜΟ ΝΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΥΠΟΣ ΚΛΑΣΗ ΣΗΜΑΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΕΙΡΗΝΗ 1995 8905787 12223 ΜΤ TANKER GL GR 2016-2017-2018-2019
ΜΕΛΙΝΑ 1984 8411243 5686 ΜΤ LPG GL GR 2016-2017-2018- 11/2019 ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΚΟ 1 2008 9393943 2454 ΜΤ TANKER BV GR 2016 -2017-2018-2019
ΕΚΟ 2 2009 9393955 2700 ΜΤ TANKER BV GR 2016-2017-2018-2019
ΕΚΟ 3  1989  8813130 3223 ΜΤ TANKER LLOYD’S GR 2016-2017-2018-07/2019 ΠΩΛΗΣΗ
ΕΚΟ 4  1989  8813142 3224ΜΤ TANKER LLOYD’S GR 2016-2017-2018-08/2019 ΠΩΛΗΣΗ
ΕΚΟ 5 1989  8820121 3229 ΜΤ TANKER LLOYD’S GR 2016-2017-2018-08/2019 ΠΩΛΗΣΗ

 

ΕΙΡΗΝΗ

ΕΚΟ 1

ΕΚΟ 3

ΕΚΟ 5

ΜΕΛΙΝΑ

ΕΚΟ 2

ΕΚΟ 4