Εταιρικό Προφίλ

Η Kinetic Shipping Co είναι μια μοντέρνα εταιρία διαχείρισης στόλου με εξαιρετικά πεπειραμένη στελέχωση.

Η εταιρία ιδρύθηκε το 2015 και συνεχώς αναβαθμίζεται.

Η Kinetic Shipping Co έχει σαν στόχο να παρέχει υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών στο ναυτιλιακό τομέα, τηρώντας απόλυτα όλους τους διεθνείς κανόνες και οδηγίες και με δεδομένες πάντα τις ανάγκες του πελάτη. Έχει δημιουργήσει διαδικασίες ασφαλείας όσον αφορά την ανθρώπινη ζωή, το περιβάλλον και όλα τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία. Τα παραπάνω επιτυγχάνονται μέσα από την δημιουργία και εφαρμογή διαδικασιών οι οποίες έχουν προέλθει συνδυαστικά από τις βασικές εταιρικές αρχές και την διευρυμένη και πολύχρονη εμπειρία στην ναυτιλιακή βιομηχανία.

Η Kinetic Shipping Co λειτουργεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης πλοίων που προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες : λειτουργικό, τεχνικό, ναύλωση, μεσιτεία, εύρεση προσωπικού, τροφοδοσία, προμήθειες, διεκδίκηση απαιτήσεων, οικονομικό, εμπορικό, ασφάλειες και ανεφοδιασμό καυσίμων.

Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες υποστηρίζονται από ένα μεγάλο πλέγμα σχέσεων της Kinetic Shipping Co με σημαντικούς πλοιοκτήτες, μεσίτες, εμπόρους, προμηθευτές, πράκτορες, ασφαλιστές διεθνούς εμβέλειας ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχομένη απασχόληση των πλοίων.
Στις υπηρεσίες περιλαμβάνονται ακόμα διαπραγμάτευση, εκτέλεση, χρηματοοικονομική και λογιστική υποστήριξη για μεμονωμένες συνεργασίες ή χρονομίσθωση, εκτέλεση συμβολαίων καθώς και ναύλωση.

Το 2016 η Kinetic Shipping Co έγινε επίσημος συνεργάτης των Ελληνικών Πετρελαίων και της ΕΚΟ.Τo 2017, 2018, 2019 η συνεργασία συνεχίστηκε έως και την πώληση και παροπλισμό του μεγαλύτερου μέρους του στόλου του Ομίλου.

elllogoekologo